Viikingit jääkiekko ry - vuosikokous 25.4.2024

Kutsu Viikingit jääkiekko ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: 25.4.2024 klo 19:00
Paikka: Aimo Mäkinen Areenan kahvio

ESITYSLISTA 

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajat 

 3. Todetaan läsnäolevat jäsenet 

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 5. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkavaa toimintavuotta varten ja määrätään joukkueiden velvoitteet sekä päätetään mahdollisista joukkueiden maksujen määräämisestä ja niiden suuruudesta. 

 7. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannatusjäsenten vuotuisesta – ja kertakaikkisesta maksusta. 

 8. Vahvistetaan alkavan vuoden tulo- ja menoarvio. 

 9. Vahvistetaan tilintarkastajan sopimuksen jatkamisesta.

 10. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi. 

 11. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä jääkiekkoliiton kokouksiin. 

 12. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään 30pv ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat. 

 13. Päätetään jääkiekkoliitolle tehtävistä esityksistä. 

 14. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.  

 15. Kokouksen päättäminen.

 

Viikingit Jääkiekko Ry  
Johtokunta 

 

 

Kutsu annettu 8.4.2024 seuran internetsivuilla
Koollekutsuja Petri Konttila - PJ